Vi inom Carnicagruppen berättar gärna om Carnicabiet och vill

gärna se dig som medlem.

 

Enklast så sätter du in 100:-- kronor på vårt plussgiro 1522572-5.

 

Glöm inte att skriva namn och adress på talongen.

Gärna också eventuell E-post adress.

 

Skriv gärna och berätta om dig själv till vår ordförande eller

Kassör/Sekreterare.

 

Kalibreringsträff Juni 2010
Kalibreringsträff Juni 2010