Vi satsar på ...

att genom renparning och tester hitta bin som producerar mycket honung, är friska,
snälla och lätta att sköta. Våra Carnicabin har genom detta systematiska avelsarbete
under de senaste 20 åren förbättrats ca. 20 % i sin honungsproduktion.

För att uppnå dessa mål:

 • Avlar och odlar vi Carnicabiet här i Sverige.
 • Har vi flera renparningsstationer där intresserade Carnicabiodlare kan para sina drottningar.
 • Har vi testverksamhet enligt Svensk Biavels normer både när det gäller eget
  och det avelsmaterial som vi importerar från europeiska avelsprogrammet.
 • Är vi anslutna till den europeiska bidatabasen i Berlin där vi får avelsvärdena på
  våra drottningar beräknade.
 • Arbetar vi aktivt med information och mentorskap för alla våra medlemmar i
  Carnica Gruppen.