En snabb vårutveckling är en rasegenskap

hos Carnicabiet. För att få ut det bästa av

denna egenskap använder vi en för Carnica-

biet anpassad driftform.

 

Ge bina utrymme för yngel och honung samt ge

dem rikligt med plats på rätt sätt och i rätt tid.

 

För yngel så är tre lådor LN näst intill ett krav

och se till att bina inte spärrar sig själv med

honung, pollen och annat. Skattlådorna ska

på i god tid helst med utbyggda ramar i mitten

för att få bina att gå upp.

 

Glöm inte att ge bina byggmöjlighet på nya ramar. Det är svärmdämpande och ger friskare bin.

 

 

Aktuellt:

INFORMATION

TESTVERKSAMHET

Sommarträff

och 

Kalibreringsmöte

 

Lördag 14:e juli,

kl. 10.00

Eggeby Gård, Spånga 

Välkommen att ta del

av våra tankar om

framtiden.