Carnicabiets egenskaper:

 

 

Bra övervintring

 

Lång livslängd

 

Snabb vårutveckling

 

Bra anpassningsförmåga

till klimat o. vegetation


Bra vitalitet - få yngelsjukdomar o.
få sjukdomar hos det vuxna biet


Lugnt humör - snäll o. kakfast


Bra hanterbar

Aktuellt:

INFORMATION

TESTVERKSAMHET

Sommarträff

och 

Kalibreringsmöte

 

Lördag 14:e juli,

kl. 10.00

Eggeby Gård, Spånga 

Välkommen att ta del

av våra tankar om

framtiden.