Carnicabiet kommer ursprungligen från sydosteuropa (Östalperna och Balkan) med en kontinental klimatzon. På grund av en god anpassningsförmåga och ett bra avelsarbete är Carnica idag den dominerande birasen i mellan- och östeuropa. Där odlas över 270.000 renparade drottningar per år, därmed är Carnica den biras som har det största genetiska underlaget i Europa.