Carnicabiet kommer ursprungligen från sydosteuropa (Östalperna och Balkan) med en kontinental klimatzon. På grund av en god anpassningsförmåga och ett bra avelsarbete är Carnica idag den dominerande birasen i mellan- och östeuropa. Där odlas över 270.000 renparade drottningar per år, därmed är Carnica den biras som har det största genetiska underlaget i Europa.

 

Aktuellt:

INFORMATION

TESTVERKSAMHET

Sommarträff

och 

Kalibreringsmöte

 

Lördag 14:e juli,

kl. 10.00

Eggeby Gård, Spånga 

Välkommen att ta del

av våra tankar om

framtiden.