Varroatoleransavel:

Syfte: Avel på honungsbin med hög motståndskraft mot varroakvalster. För en
hållbar avelsframgång krävs ett effektivt urval från stora populationer och en enhetlig
bedömning och utvärdering baserad på moderna vetenskapliga metoder.

 

Bedömningskriterier är en utvärdering av kvalstertillväxt, utrensningstest, vitalitets-

test av dom bästa testade samhällen och drönarselektion samt parning på egna parningsstationer.

 

Vi inom Carnica Gruppen deltar i toleransavel genom import av drottningar ur avels-
program i Österrike och Tyskland, testverksamhet enligt toleransavelskriterier och
utvärdering i den europeiska bidatabasen (www.beebreed.eu). Där registreras årligen mer än 3.000 testdrottningar.

Aktuellt:

INFORMATION

TESTVERKSAMHET

Sommarträff

och 

Kalibreringsmöte

 

Lördag 14:e juli,

kl. 10.00

Eggeby Gård, Spånga 

Välkommen att ta del

av våra tankar om

framtiden.