Västra Högholmen

Datum - uppdateras när den exakta datumet är fastsatt på årsmöte.

Drönare - Uppdateras på vårkanten när den slutgiltiga beslutet om drönare materialet är taget.