Hej och välkommen!

Detta är Svenska Carnica Gruppens hemsida. Hemsidan vill förmedla Gruppens organisation och vilka aktiviteter som är på gång. Vi berättar om hur vi gör i olika sammanhang och om hur du kan nå rätt person inom gruppen.

Aktuellt:

Testbiodlarekurs

och

kalibreringsmöte

Lördag, 9 juli

kl. 10.00

Eggeby Gård

Spånga, Stockholm

INFORMATION

TESTVERKSAMHET

Välkommen att ta del

av våra tankar om

framtiden.

Väder Stockholm